Privatizēt var visu"LPP augstākais mērķis ir katra cilvēka garīga un materiāla labklājība, kas izriet no Dieva svētīta darba. Mēs ticam, ka Dievs katru cilvēku ir radījis laimei. LPP kalpos šī mērķa sasniegšanai, īstenojot savas politiskās darbības visaugstāko principu – atbildību Dieva, sirdsapziņas un cilvēku priekšā. Mūsu izpratnē indivīda brīvība ir saistīta ar viņa spēju uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību Dieva, savas sirdsapziņas, ģimenes un sabiedrības priekšā. Latvijas valstij jānodrošina cilvēka pamattiesības un brīvība atbilstoši Svēto Rakstu pamatpatiesībām."

Teksts: LPP programma

1 komentārs:

ticīgais teica...

nu jā ainars un aleksejs ir īpašnieki, bet tauta jau grib zināt arī savus vagarus.