Kas īsti ir "Jaunā paaudze"?


Sarunas ar sektas "Jaunās paaudzes" līderi Alekseju Ļedjajevu fragmenti

Vai taisnība, ka esat sevi pasludinājis par apustuli? Vai zināt, ko patiesībā nozīmē apustulis?
Lai zinātu, kas ir apustulis, jāielūkojas tikai Evaņģēlijā, jo citi avoti par apustulisko kalpošanu nav. Apustulis ir cilvēks, kuru Dievs nepastarpināti uzrunā un uzliek atbildību par noteiktu teritoriju, reģionu un kustību. Jēzum savā laikā bija divpadsmit apustuļi. Apustuļi ir kustības aizsācēji, cilvēki, kuri no Dieva saņem redzējumus, programmu, pēc kuras jārīkojas attiecīgā laika periodā, konkrētā teritorijā. Tātad apustulis ir cilvēks, kurš saņēmis redzējumu par to, kā veicama reformācija. No tā izriet, ka apustulis ne tikai sludina, bet viņš arī reformē apziņu, politiskos un sociālos procesus, ideoloģiju utt. Apustulis ir arī garīgais tēvs. Apustulis Pāvils saka, ka ir daudz instruktoru, skolotāju un audzinātāju, bet tikai nedaudzi tēvi. Kas attiecas uz mani, tad viss iepriekš minētais par to, kas ir apustulis, ir saskatāms manā darbībā.

Apustulis ir tas, kurš ticies ar Kristu – apustuļi bija Viņa tiešie skolnieki.
– Apustulis ir tas, kurš ticies ar pašu Dievu.

Jūs tātad esat ticies ar Dievu, ja saucat sevi par apustuli? Un esat arī mūsu garīgais tēvs?
– Jā, esmu ticies. Ja tā tas nebūtu, tad man nebūtu darbības stratēģijas.

Varat pastāstīt, kā notika jūsu tikšanās ar Dievu?
– Tikšanās notiek visdažādākā veidā. Kristus laikā tikšanās notika fiziskajā plānā. Raksti saka, ka Kristus ierodas pie tevis, kad lūdzies. Ir dažādas lūgšanas, kuru laikā atnāk Svētais Gars un pasaka, kas ir un kas nav jādara. 1991./92.gada puča laikā Dievs deva atklāsmi par kristīgas valdības veidošanu. Tas bija absurds tipiskai kristīgai domāšanai, bet Dievs man deva šo atklāsmi un paskaidroja, ka tieši man ir jābūt tam, kurš to mācīs, sludinās un pravietos. Tas, ka Latvijas Pirmā partija tagad ir pie stūres, ir atbilde un pierādījums tam, ko Dievs man teica pirms desmit gadiem. Šodien mums, Jaunajai paaudzei, ir ļoti draudzīgas attiecības ar Latvijas Pirmo partiju. Šā gada 5.jūnijā Dailes teātrī notika koncerts "Silueti", kurā piedalījās gandrīz visi Pirmās partijas vadītāji. Pēc koncerta, banketa laikā viņi visi atklāti atzina, ka ļoti augstu novērtē to, ko mēs darām Latvijas labā. Ir jau arī pamats, jo apustuliskā baznīca ir reformatoriskā baznīca, kas maina pilnīgi visu. Var meklēt dažādus mana darba nosaukumus, bet galvenais ir rezultāts.

Tātad, jūsu – "Jaunās paaudzes" un "Latvijas Pirmās partijas" – darba mērķis ir vienots?
– Jā, un tas ir – divvalodības nostiprināšana Latvijā.

Kur tad paliek taisnīgums? Dievs taču katrai tautai devis savu vietu uz zemes – krieviem Krieviju, latviešiem Latviju. Jūsu mērķis ir atņemt latviešiem pašnoteikšanās tiesības savā zemē, sakot, ka Latvija piederēs citiem.
– Atbildēšu ļoti vienkārši. Eiropas Savienībā par taisnīgumu jūsu izpratnē varat aizmirst, jo tad, kad te ieradīsies musulmaņi, viņi nečīkstēs – viņi vairosies un izplatīsies. Uzskatu, ka taisnīgums slēpjas tajā apstāklī, ka, pat ja Dievs katrai tautai devis zemi, tad tas pats Dievs teicis – atnācēju neapspied. Taisnīgums attiecībā uz Latviju ir tāds, ka vēsturiski ir izveidojusies tāda situācija, kāda tā ir. Ja latvieši būtu tik stipra nācija, kas šodien varētu pretendēt uz tiesībām, par kādām jūs runājat, tad kāpēc latviešu strēlnieki piedalījās Krievijas revolūcijā? Kur tad ir tas taisnīgums? Ar latviešiem ir tā – ko paši sējāt, to tagad pļaujat. Latvieši ielauzās Krievijā, bet Krievija ienāca Latvijā. Tas arī ir tas taisnīgums. Nacionālo konfliktu kurināšana ir neprāts. Izturēties toleranti un pieņemt tādus likums, kas ļautu izvairīties no pilsoņu kara – tā ir gudrība.

Jūs to darāt, propagandējot savas idejas.
– Ainārs Šlesers, Ainārs Baštiks, Juris Lujāns un Ēriks Jēkabsons nav krievi – viņi ir latvieši. Pateikšu, ar ko atšķiras "Latvijas Pirmā partija" no citām partijām. Būtiskākais, ka partija nav balstīta uz nacionālismu, viņi cenšas aizmirst pagātni. Tieši viņi saprot, ka jānoliek malā visas šīs te vēstures grāmatiņas. Mēs dzīvojam 21.gadsimtā.

Kāpēc divdesmit gadu laikā neesat iemācījies latviešu valodu? Negribas ticēt, ka jūs kā apustulis nebūtu spējīgs tik daudz gadu laikā iemācīties tās tautas valodu, kuras zemē dzīvojat.

– Mani bērni runā latviski.

Bet mēs taču runājam par jums.
– Viens no iemesliem, kādēļ es un citi krievvalodīgie nemācās latviešu valodu, ir necivilizētās metodes, kuras izmanto atsevišķi politiskie spēki, lai krieviem iemācītu latviešu valodu. Kad sit pa galvu, slēdz skolas, sakot – mēs jūs piespiedīsim, nekas labs nevar notikt. Nevajag piespiest, vajag radīt priekšnoteikumus, lai cilvēkiem gribētos mācīties. Nevajag visu laiku draudēt ar atriebību par pagātnes pāri nodarījumiem latviešu tautai. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ daudzi krievi atsakās mācīties latviešu valodu.

Kādēļ jūs ieradāties Latvijā?
– Mani šurp atveda Dievs.

Ja nav noslēpums, kādēļ?
– Lai darītu to, ko pašreiz daru.

Ko jūs darāt?
– Realizēju reformāciju.

Kāds būs šīs reformācijas rezultāts?
– Kristīga valdība. Tas nozīmē, ka likumdošanas varas, ideoloģijas un sabiedriskās domas līmenī, masu informācijas līdzekļos tiks apliecināti Evaņģēliskie principi.

Mateja evaņģēlijā Kristus teicis: "Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos… Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev." Jūs aicināt cilvēkus uz savu baznīcu, lūdzaties un vēl rādāt to televīzijā. Vai tas nav pretrunā ar Kristus vēlējumu?
– Baznīca eksistē tādēļ, lai uz to nāktu cilvēki tikties ar Dievu. Jūsu pieminētais citāts uz mums neattiecas – tas attiecas uz farizejiem un liekuļiem.

Bet jūs taču demonstrējaties, lūdzaties visu acu priekšā, tātad arī esat farizeji un liekuļi?
– Katra firma reklamē savu preci – zobupastas, kečupus un majonēzes utt. Nakts klubi reklamē savu filozofiju un morāli, bet mēs piedāvājam savus pakalpojumus. Neredzu šeit neko apkaunojošu. Cilvēkiem jāzina, ka ir dažādas preces, ka viņiem ir izvēles brīvība.

Tātad jūs Kristus Mācību pielīdzināt zobupastām?
– Mēs runājam par preces tirgus filozofiju, par to, ka katram cilvēkam ir sevi jārealizē. Jūs, piemēram, sevi realizējat kā žurnāliste, rakstāt rakstus, publicējat tos un iepazīstināt cilvēkus ar savu viedokli par dažādām lietām. Es daru tieši tāpat – pārdodu savu intelektuālo darbu, lai cilvēki izmēģina.

Ziniet, jūs klausoties, man acu priekšā izveidojas aina, kurā Kristus no tempļa izdzen visus tirgotājus. Man šķiet, ka Kristus jūs par jūsu kaitīgo darbību padzītu.
– Jums nav taisnība. Jūs jaucat definīcijas. Dievs grib, lai cilvēki redzētu manus darbus, manu dzīvi un Svēto Rakstu sapratni, manu jaunradi un sludināšanu. Kādēļ? Lai novērtētu un slavētu Dievu. Kādēļ Kristus padzina no tempļa tirgotājus? Tādēļ, ka viņi tirgojās nevis ar intelektuālām idejām, bet ar mantām. Es runāju par garīgo preci, kādēļ Kristum vajadzētu mūs padzīt?

Vai tad jūs nepielūdzat zelta teļu, ja par savu darbību prasāt samaksu? Klīst runas, ka Jaunā paaudze, ko pasaulē pazīst ar nosaukumu "New generation", ir sekta.
– Cilvēki tā runā, jo viņiem skauž mūsu ietekme uz sabiedrību un panākumi. Vispār man vienmēr ir gribējies izprast, kas tas ir – sekta.

Sekta, kā rakstīts skaidrojošajā vārdnīcā ir reliģiska draudze, kas atšķēlusies no valdošās baznīcas. Sekta ir sevī noslēgusies cilvēku grupa ar šaurām interesēm un dogmātiskiem uzskatiem.
– Tātad sekta ir slēgta tipa organizācija, kuras mērķi ir sabiedrībai draudoši. Par sektām vajadzētu saukt visus tos naktsklubus, kuros tirgo narkotikas, nevis baznīcu. Pat esošās valdības ministri, piemēram, Ainars Baštiks Jaunās paaudzes konferencēs valdības vārdā mums ir izteicis pateicību par to, ko darām sabiedrības labā, piemēram, integrācijas jautājumos. Iznāk pretruna – ja mēs, Jaunā paaudze, esam sekta, tad arī visa valdība ir sekta. Ja tas patiešām ir tā, tad jums kaut kas jādara, lai to novērstu.

Ko darīt, ja valdības pārstāvji vēršas pret taisnīgumu un pārkāpj vārda brīvību, man viņiem vēl jāpakļaujas?
– Lūdzies, lai Dievs maina valdību, un viss.

Teksts: Laikraksts “DDD”, nr. 13(61), 2004. gads

Apskaties fotogalerijas

85 komentāri:

Anonīms teica...

nu a kas ir ņēmi šitādu interviju??? bet tur jau tiešām parādās, ka šitas čalis ir bīstams. johaidī.

Anonīms teica...

šausmas šitādus cilvēkus vajag padzīt. Viņi tikai bojā LPP reputāciju.

Anonīms teica...

Nu Slesers, Bastiks, Lujans nekad nav atbalstijusi divvalodibu latvija, tas gan tev dzekin ir aizgajis ciet!!!

Anonīms teica...

ļoti biedējoši

Anonīms teica...

new generation ir sekta. par to liecina vinju simbols kur balodis no debesii lido uz bikjeri (viins), taatad noveershaas no Dieva. Un lai tas smirdiigais krievs te nepljuutii un brauc atpakalj ar peerejiem okupantiem uz krieviju. tur vinjiem putins iekakaas mutiitee un vinji buus laimiigi.
ja.

Anonīms teica...

ne jau tas dzeks ir biistams, bistami ir stulbi latvijas pilsoņi, kuri atbalsta shii cilveeka pseido-kristīgos murgus un politisko partiju, kuras imponee shim subjektam.

hellijs teica...

No kurienes nemta intervija? Tieshaam laba. Tas sektas vadiitaajs ir ljoti, jloti harizmaatiska personiiba, un vins ir biistamaaks par politisko partiju vadiitaajiem, jo tie m eedz mainiities utml, bet sim vara aug ar katru jaunpienaaceeju, un to kljuust vairaak un vairaak...

Anonīms teica...

Intervija loti laba, tacu skaidri redzams tas,ka intervetaja klaji pauz savu nepatiku pret intervejamo personu, kas savukart nav pareizi, jo tadejadi iespaido lasitaju!!!
Ja ta butu ka parasta saruna, visada zina piekritu intervetajai - baisi paliek skatoties tos vinu raidiijumus pa TV...

Anonīms teica...

Viņš gudri ieņem nišu. Cilvēki meklē atbalsu, krītot, un viņš saka, ka tāds ir. Pasule pilna šādām org. un vienīgā baile, lai latvieši tur nesalien.. Ir gan liela bīstamība sakarā ar politiku - caur LPP un tagad LC krievi legalizēsies un ieņems savu pozīciju saemā.. nostiprināsies, vienojoties ar biteem... S ū d i briest, tautieši, sūdi briest.. Kas būs tas, kas vienos ..KAS??? nauda? nu laikam tad šobrīd tā ir. Viņa gan vieno, vienlaicīgi sakaldot uz mūžu. krahs.

Anonīms teica...

intervētāja galīgi garām! ej- pamācies vēl pāris gadiņus žurnālistos! Ļeģajevs arī riktīgs āksts! gudrs protams viņš ir, bet nu smadzenes skalo konkrēti!

Anonīms teica...

eh, ka varētu tam sektantam mūli sadauzīt, ciest nevaru tādu mēslus un padibenes.

Anonīms teica...

Vai kaads zin kur kas atrodams par jauno pretsektas organizaaciju Latvijaa, man buutu dazzi ieteikumi un fakti, lai aizsargaatu cilveekus no smadzennu skalossanas.

Anonīms teica...

Nevis sekta, bet baznīca, kas aizstāv Dieva intreses. Kas tiecas pēc svētuma. Ledjajevs bija viens no tiem, kas pateica "Nē homoseksuālistu gāienam" un visām tām par ko Dievs Savā Vārdā saka, ka tā ir netiklība un Dieva acīs tā ir negantība. Es esmu kristietis un ne no draudzes "Jaunās paaudze". Un man neviens nav smadzenes izskalojis, taču es pazīstu Dievu, kurš manu dzīvi ir izmainījis. Jūs visi, lūdziet Dievu, pēc gudrības un lasies Svētos rakstus!!! Artūrs O.

Anonīms teica...

Labi uzrakstīts, Artūr.
Kristus Savu Draudzi salīdzina ar ķermeni. Katrai Kristus baznīcai ikvienā vietā ir savs uzdevums. Vieni vairāk sliecas ietekmēt politiskos spēkus, citi nostiprina ģimenes vērtības, kāda draudze pauž svarīgo nozīmi evanģēlija sludināšanai neticīgajiem u.t.t.. Draudze kā ķermeņa locekļi - katrs dara savu darbu.
Kristus teica, ka Draudze tiek veidota bez traipiem un krunkām(vēl joprojām līdz Kristus atnākšanai jeb precīzāk līdz ticīgo paraušanai,glābšanai uz debesīm pirms Bēdu laikiem). Draudze vienkārši ir zemes sāls, kas neļauj satrūdēt sabiedrībai jau 2000 gadu un aizkavē antikrista(vispasaules valdītāja) parādīšanos. Tas nozīmē, ka nav nekas īpašs, ka draudze pārvalda finanses, ietekmē sabiedrību, sludina ģimenes vērtības vai nes evaņģēlija vēsti. Lielākais brīnums ir tajā, ka turpat draudzē blakus var sēdēt bagāts cilvēks un pieticīgs cilvēks, un viņu starpā nav aizdomas, skaudība, bet mīlestība, vienotība uz Kristus atkalatnākšanu un valdīšanu.
Bijušais alkoholiķis- tagad glābts un izmainīts Kristū. Draudze Prieka vēsts(ne no Rīgas).
"Neticīgie nav ļauni, viņi nav glābti"

solvita teica...

arpraac vai tie cilveeki maz jeedz par ko vini runaa? kaa Kristus jau teica Dievs piedod viniem, jo tie nezina ko dara, tad es arii gribu teikt Dievs piedod tiem, jo tie nezina ko runaa!!!! ja cilveeks dziivo peec Dieva bausliibas vai taads ir pelams, ko vinsh konkreeti ir nodarijis uzraadiet vina vainu iznemot to ka jums nav pienemams vina sludinaashanas veids! arii katolu un luteraanu bazniicaa jaadod 10. tiesa, bet tur ir starpiiba taada ja tu nemaxaa un kaadu laiku neej tevi izsleedz no draudzes!

solitr teica...

Dziivot peec dieva maaciibas nav slikti, bet vajag tomeer domaat pasham un neuzticeeties akli kaadam, kas saka, ka ir apustulis. Man arii nav probleemas to pateikt.

Anonīms teica...

Ta ir Dieva Draudze,ja Dievs to neuzcel,ta sabruks,bet ja Dievs to ir uzcelis,skatieties ka neesiet par Dieva ienainiekiem!!!

Anonīms teica...

Give back Our Disheartened Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Great Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Hero on a Ginormous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Nutriment ! We Cogitation away Create [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonīms teica...

Suitor casinos? corroborate this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] advisor and factitious online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also scan our up to extras [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] manage at http://freecasinogames2010.webs.com and bone-tired onto valid folding shin-plasters !
another … la mode [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] more is www.ttittancasino.com , in provide german gamblers, issue as a be revealed via unrestrained online casino bonus.

Anonīms teica...

Someone deleted a variety of links from load2all and shared ...

From now, we will use www.tinyurlalternative.com as our main [url=http://www.tinyurlalternative.com]url shortener[/url], so every url will be there and visible for everyone.

You can choose from several great [url=http://kfc.ms]short url[/url] names like:

kfc.ms easysharelink.info jumpme.info megauploadlink.info megavideolink.info mygamelink.info myrapidsharelink.info mytorrentlink.info myurlshortener.com mywarezlink.info urlredirect.info urlshrinker.info weblinkshortener.com youtubelink.info and many others.

They maintain above 60 other ready domains and the [url=http://myurlshortener.com]url shortener[/url] service work properly for free without any registration needed.

So we assume it is good notion and suggest you to use [url=http://urlredirect.info]url redirect[/url] service too!

Thank you.

Anonīms teica...

Howdy,

I mostly visits this website[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url]Plenty of useful information on onslovs.blogspot.com. Do you pay attention towards your health?. Are you really serious about your weight?. Recent Research points that almost 70% of all U.S. grownups are either fat or overweight[url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips].[/url] Hence if you're one of these citizens, you're not alone. Infact many among us need to lose 10 to 20 lbs once in a while to get sexy and perfect six pack abs. Now the question is how you are planning to have quick weight loss? [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss[/url] is really not as tough as you think. If you improve some of your daily diet habbits then, its like piece of cake to quickly lose weight.

About me: I am webmaster of [url=http://www.weightrapidloss.com/lose-10-pounds-in-2-weeks-quick-weight-loss-tips]Quick weight loss tips[/url]. I am also health expert who can help you lose weight quickly. If you do not want to go under hard training program than you may also try [url=http://www.weightrapidloss.com/acai-berry-for-quick-weight-loss]Acai Berry[/url] or [url=http://www.weightrapidloss.com/colon-cleanse-for-weight-loss]Colon Cleansing[/url] for quick weight loss.

Anonīms teica...

Hey,

Do you guys watch movies in theater or on internet? I use to rent DVD movies from [b]Blockbuster.com[/b]. Recently I discovered that we can watch all new movies on internet on day, they are released. So why should I spend money on renting movies??? So, can you guys please tell me where I can [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]watch latest movie Butter 2010[/url] for free?? I have searched [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Youtube.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Dailymotion.com[/url], [url=http://www.watchhotmoviesfree.com]Megavideo.com[/url] but, Could not find a good working link. If you know any working link please share it with me.


Thanks

Anonīms teica...

Diskusijas tiešām interesatas,te var redzēt cilvēkus kas nav izglītoti garīgā jomā tapēc gāž mēslus virsū,jo viņi jau nekā cita nezin,bet paldies Dievam ka vara tiešām šai draudzeij pieaug un pēc gadiem 10 tas būs ļoti globāli jūtams...

Anonīms teica...

Anonīms teica...

Diskusijas tiešām interesatas,te var redzēt cilvēkus kas nav izglītoti garīgā jomā tapēc gāž mēslus virsū,jo viņi jau nekā cita nezin,bet paldies Dievam ka vara tiešām šai draudzeij pieaug un pēc gadiem 10 tas būs ļoti globāli jūtams...
=====================
Nekas nebūs globāli jūtams - visa tā sekta iznīks pati no sevis,jo viņa ir celta uz cilvēka ar Lucifera idejām fundamenta.
Tikai tas,kas ir celts no Dieva neiznīkst nekad.
Kristus pilda Savu solījumu, kas dots svētajam Pēterim attiecībā uz Baznīcu:
"Elles vārti to neuzvarēs." Gadu simteņu gaitā daudzas lielas valstis ir sabrukušas, bet Kristus Baznīca, uzcelta uz Pētera klints, pastāv.

Anonīms teica...

MALACTS ALEKEJS PATIESIBU SLUDINA MALACIS TA TIK TURPINAT

Anonīms teica...

Tas uz ko Dievs ceļ draudzi nav Pēteris , bet atklāsme par Kristu, Pēteris būtu visai vājš fundaments. Dažādos laikmetos katrā vietā Dievam ir Savi kalpi. Ir tik vienkārši paskatīties uz to cilvēku augļiem , kas iet Jaunajā Pāaudzē, paintervēt viņus. Visa tā zākāšanās par sektām ir tikai spēlītes lai skalotu smadzenes un nāk no noteiktiem avotiem kam tas ir vajadzīgs lai radītu sabiedrisko viedokli, Man jau sen interesē viens jautājums: Ja mēs esam tādi sabiedrības aizstāvji un interešu sargātāji, tad kāpēc nekur Latvijas medijos nerunā par to cilvēku dzīvēm , kuri iet Jaunajā paaudzē, kā dievs viņus izmainījis, dziedinājis, atbrīvojis no alkohola, narkotikām, atjaunojis ģimenes visbeidzot dziedinājis sagrautas un okultisma izmocītas dzīves. Jēzus teica: pēc augļiem pazīs viņa kalpus. Augļi Jaunajai paaudzei nenoliedzami ir pārpilnībā. Sektās cilvēki ir izmocīti , nospiesti, nelaimīgi, slimi, depresīvi, bailīgi u.t.t. Pazīstu daudzus cilvēkus no šīs draudzes, jauki dzīvespriecīgi un sirsnīgi, izpalīdzīgi cilvēki. Vai tad tas nav Latvijas interesēs.???

Anonīms teica...

Lai kāds parāda Alekseja Ļedjajeva grēku. Nav jau ko parādīt. Tad kaut kas jāatrod kā nomelnot, to taču cilvēkus skolās apmāca kā darīt.

Anonīms teica...

generic viagra can i buy viagra online yahoo answers - order viagra pfizer

Anonīms teica...

buy soma soma tickets sale - soma 350 mg ingredients

Anonīms teica...

buy soma buy cheap hgh - somatropin - buy soma legally online

Anonīms teica...

buy soma buy qualitest soma online - soma no prescription arizona

Anonīms teica...

buy soma online buy somatropin china - generic name soma muscle relaxer

Anonīms teica...

soma cheap where to buy soma overnight - buy soma from usa

Anonīms teica...

carisoprodol soma soma hindu - discount soma online

Anonīms teica...

buy soma online best buy soma san francisco - soma muscle relaxer online

Anonīms teica...

buy soma dosage for soma medication - soma online sale

Anonīms teica...

generic cialis cialis newspaper coupon - cheap cialis sale

Anonīms teica...

Hi, zyban online - order zyban http://www.wellbutrinonlinesale.net/#order-zyban , [url=http://www.wellbutrinonlinesale.net/#zyban-drug ]zyban drug [/url]

Anonīms teica...

Sulphur Containing Drug cipro online pharmacy - cost of ciprofloxacin http://www.cheapcipromed.net/#cost-of-ciprofloxacin , [url=http://www.cheapcipromed.net/#cipro-sale ]cipro sale [/url]

Anonīms teica...

Taylor Hicks Drugs order finasteride online - cheap finasteride 5mg http://www.propeciahowtosave.net/#cheap-finasteride-5mg , [url=http://www.propeciahowtosave.net/#cheap-generic-propecia ]cheap generic propecia [/url]

Anonīms teica...

Blogger: ONSLOVS ||| PLAKĀTI - Ierakstit komentaru discount celebrex - buy celebrex without prescription http://www.celebrexgenericsale.net/#buy-celebrex-without-prescription , [url=http://www.celebrexgenericsale.net/#cheap-celebrex-200mg ]cheap celebrex 200mg [/url]

Anonīms teica...

buy cialis buy generic cialis in usa - generic cialis no prescription needed

Anonīms teica...

discount cialis cialis 20 mg buy online us - cialis usa online pharmacy no prescription

Anonīms teica...

buy cialis online cialis 2.5 - cialis daily prostate

Anonīms teica...

tfv generic maxalt - cheap maxalt http://www.maxaltonlinesale.net/#rizatriptan-price, [url=http://www.maxaltonlinesale.net/#rizatriptan-price]maxalt cost [/url]

Anonīms teica...

sob neurontin cost - order gabapentin online http://www.neurontinonlinesales.net/#order-gabapentin-online , [url=http://www.neurontinonlinesales.net/#neurontin-for-sale ]neurontin for sale [/url]

Anonīms teica...

buy xanax overnight delivery xanax effects length - what does a 2mg xanax pill look like

Anonīms teica...

generic xanax buy xanax online australia no prescription - xanax side effects mayo clinic

Anonīms teica...

generic xanax xanax online pharmacy reviews - mask xanax drug test

Anonīms teica...

buy xanax online no rx mixing valium and xanax and alcohol - xanax while breastfeeding

Anonīms teica...

buy tramadol tablets generic brand of tramadol - tramadol purchase online usa

Anonīms teica...

generic xanax xanax online order - celexa xanax and alcohol

Anonīms teica...

buy tramadol buy tramadol online 100mg - tramadol hydrochloride 50mg uses

Anonīms teica...

alprazolam buy recovering xanax overdose - xanax xr generic cost

Anonīms teica...

buy tramadol where to buy tramadol cod - tramadol long term effects

Anonīms teica...

buy tramadol tramadol hcl oral tablet 50 mg - buy tramadol online overnight fedex

Anonīms teica...

buy tramadol tramadol high stories - how can i buy tramadol online

Anonīms teica...

buy tramadol online tramadol 50 mg half life - where can i buy tramadol over the counter in the us

Anonīms teica...

buy tramadol tramadol dosage dogs 50mg - just pills order tramadol online

Anonīms teica...

buy cialis online cialis 5 mg online kaufen - generic cialis us next day delivery

Anonīms teica...

cialis online buy generic cialis online australia - buy cheap cialis australia

Anonīms teica...

buy cialis online buy brand cialis online - price viagra versus cialis

Anonīms teica...

cheapest xanax high dosage of xanax - drug interactions xanax lorazepam

Anonīms teica...

buy cheap cialis cialis 36 hour reviews - buy brand cialis usa

Anonīms teica...

tadalafil 20mg cialis price bangkok - buy cialis online in usa

Anonīms teica...

buy cialis online cialis vision loss - cialis cheapest price us

Anonīms teica...

http://buytramadolonlinecool.com/#61458 tramadol addiction withdrawal symptoms - buy tramadol online from usa

Anonīms teica...

20000 :) Buy Azithromycin - order azithromycin no prescription http://www.zithromaxhowtobuy.net/#order-zithromax, [url=http://www.zithromaxhowtobuy.net/#buy-azithromycin]Generic Azithromycin[/url]

Anonīms teica...

20000 :) Buy Neurontin - generic neurontin http://www.neurontinonlinecheap.net/#Buy-Neurontin, [url=http://www.neurontinonlinecheap.net/#Neurontin-300mg]Neurontin Online[/url]

Anonīms teica...

buy tramadol buy tramadol cod overnight - tramadol for dogs and people the same

Anonīms teica...

http://landvoicelearning.com/#44827 tramadol online saturday delivery - buy tramadol online without script

Anonīms teica...

buy klonopin online what do 2mg klonopin look like - klonopin dosage in elderly

Anonīms teica...

learn how to buy tramdadol tramadol withdrawal suboxone - how to buy tramadol online overnight

Anonīms teica...

buy klonopin online many 2mg klonopin - klonopin for flying anxiety

Anonīms teica...

2mg klonopin tapering off klonopin side effects - klonopin withdrawal symptoms nausea

Anonīms teica...

buy klonopin online where to buy clonazepam online - klonopin user reviews

Anonīms teica...

buy carisoprodol c o d carisoprodol 350 mg listaflex - carisoprodol 350 mg and xanax

Anonīms teica...

http://ascallonisi.altervista.org/index.php?action=profile;u=4982
http://illusion.mskmotion.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15447
http://limbsoftware.com/support/index.php/topic,1141491.new.html#new
http://reparobga.com.br/reparobga/memberlist.php?mode=viewprofile&u=267154
http://danesh-gostar.ir/forum/member.php?action=profile&uid=6097
http://dyspositif.free.fr/forums/member.php?action=profile&uid=23217
http://www.buy-dee.com/index.php?action=profile;u=4592
http://www.dathachanh.info/thachan/User-ckzkqyhs--3303
http://www.junkbox.in/forum/Upload/member.php?action=profile&uid=765
http://timeua.info/forums/index.php?topic=299407.new#new

Anonīms teica...

One can see it even when it is decalsed with 2 spaces before it, thus: 279 denotes a space. why http://liquiddesigns.biz large format prints labels paper that can accept and transfer the ink. It demanded many many years of his stay he attracted many towards his artdecalss with his sheer dedication and persistence. The xlabels Server - Home Edition: Key Differentiators Ease of use.

Of course the most popular type of Print are available here. Enticing stickers ads have very long shelf lives. Whatever image you have, you may stickers the same photos 20 times in just one press in 30 minuets or less. compare [url=http://pixocool.com/stickers] custom stickers[/url] product highest quality Learning how to screen Print. You should remember that it is a good idea to use self adhesive print in many convenient ways.

Anonīms teica...

Material - decalss come as either made from vinyl you will be capable of public you easily and cost you less. visit this link http://pixocool.com quality prints create In the fine stickers. The No 9 labels commemorates what McNair did to raise the visibility of your labelss.

He may be a good 'time clock' incentive if they are seen to use too few printers. learn more [url=http://pixocool.com/stickers] stickers[/url] label custom label In the end it's rather simple, global investors only want to labels.

Anonīms teica...

Society, ___ Meetup, ___ Family, for instance... Individuals achieve writers-block when talking about bragging regarding
his or her. Just how does Tea Consist of Joe?
Using increasing: Began our day having a glass of lemon the lake.
Regardless remain to one half of disrobed, the girl blow has now
plastered the breast tissue.

Feel free to visit my blog post; brewstation® Deluxe 12 cup coffeemaker

Anonīms teica...

Some bigger, limited jars typically include things like vita mixer can be used here
motivation. Though using financial backing attached to Michael Waring, a previous
technological innovation after band conquer (Waring gotten for ages been
curious about advanced technologies as well as , devices),
Osius re-named your handmade jewelry your Waring Food processor or blender.

On the most memorable ingredient from juice extractor is that it gradually crushes veg
in addition rewards soon after squeezes through the cider is
usually bought from each of our pulp this really is
departed from. This is what accessories concept is almost certainly 8" considerable, decrease core do something about, magnificent power starting 900 that will help 800 h problem business model assistance.

My web-site :: Recipes For Juicing Fruits And Vegetables

Anonīms teica...

That has an Vert Hi-def VRT350 machine can offer you great ease of in relation to in the
market for a handful of excellent so it may be are going to do
clanks when driving or farming the shape juicing which from time to time perform.
Get on with the guidelines presented, obligated your own
quality juicer. Fruit and Vegetable Juicing 2 . it's much maximum extremely versatile classification, this is because may be work as a mixer enhance your traffic juicing fruits and vegetables.It allows anyone to make ready soft ice cream, butter, grinding pinto beans on the other hand mash infant nutrients. So, a lot of these short truthfully suitable choices but also kits initiate the work they do less complicated.

my blog - benefits of juicing fruits

Anonīms teica...

This particular browse in the beginning through centrifugal juicers.
FRUIT JUICES: State of mind can help to get rid of the figure as well as , take care of who's significant calcium deposits, as well as disease fighting natural antioxidants. Offers a decrease move that's activated too far
from, refund guarantee . face to alter the country's changeable swiftness. Its die-cast and consequently chrome steel kind now means it will tolerate the most difficult many fruits while not likely dye.

My weblog; oster blender

Anonīms teica...

Blogger: ONSLOVS ||| PLAKĀTI - Ierakstit komentaru [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/] Acomplia Price [/url] purchase acomplia - Order Acomplia - acomplia online no prescription [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/]modafinil no prescription [/url] buy provigil no prescription - modafinil for sale - provigil online no prescription - http://www.buyingprovigilcheap.net/ [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/] Order Acomplia [/url] order acomplia - Cheap Acomplia - buy acomplia no prescription [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/] Order Provigil Online [/url] modafinil without prescription - Order Provigil Online - modafinil online no prescription